Het laatste nieuws   

Verzorgd door Dhr drs J. Lahaye
 
Nu de wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen
in werking is getreden besteden ... (lees meer)
Geen premie en wel uitkering,
dat was de inzet van het hoger beroep van het Notarieel... (lees meer)
De AOW-franchises 2017,
bedragen waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt, worden gepubliceerd op...( lees meer)
De wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen,
kamerstuk 34 555, is op 27 maart 2017 gepubliceerd in Staatsblad ...( lees meer)
 
Erkend Hypotheekadviseur wordt Erkend Financieel Adviseur

In 2014 en 2015 wordt de overstap gemaakt van Erkend Hypotheekadviseur naar Erkend Financieel Adviseur. Om de studiebelasting zoveel mogelijk te beperken, volgen Erkend Hypotheekadviseurs in 2014 en 2015 de Opleiding Integraal Adviseren middels de SEH PE in 2014 en 2015. Deze PE-programma's maken deel uit van de erkenningseisen om in 2015 opgenomen te worden in het register Erkend Financieel Adviseur.

Lees hier meer over uw persoonlijke leerroute

 
Straffen we mensen omdat ze ziek zijn?

"Zes maanden revalidatie.” Ik hoor het de cardioloog nog zeggen nadat ik net was bijgekomen uit een openhartoperatie. En, vervolgde hij: ”U bent in deze periode snel moe en u zult moeite hebben met uw concentratie.” De schrik sloeg mij om mijn net gerepareerde hart.

Door het vele pensioenwerk in 2013 en 2014 had ik 2015 gereserveerd om te gebruiken voor het behalen van PE-plus pensioenen. Zou dat nu nog wel gaan lukken? Dit gaf mij veel druk. Toen de druk van de ketel was, omdat de termijn werd verlengd (eerst met drie maanden en later met een jaar) is het me gelukt zelfs binnen de reguliere tijd in 2015 de certificaten binnen te halen. Ik kan verder. Maar ik kan mij levendig de paniek voorstellen van mensen die gepland hadden de komende maanden nog net het laatste certificaat te behalen en door ziekte uitgeschakeld worden.

Begripvol
Ik weet het. Eigen schuld. Ze hebben voldoende tijd gehad. Hadden ze maar niet zo lang moeten wachten. U mag het denken. U mag het zeggen. Maar erg begripvol is het niet. De politiek is al tot inkeer gekomen. Dankzij de inmiddels helaas overleden Loek Sliepen en de tomeloze inzet van de CFD is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de regeling ‘schrijnende gevallen’. In het kort houdt deze regeling in dat een vergunninghouder bij de AFM een tijdelijke vrijstelling kan vragen indien hijzelf of een van de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame personen niet tijdig een of meer van de PE-plus examens kan afleggen. De regeling is zo vormgegeven, en wordt ook door de AFM zo toegepast, dat je echt een stevig verhaal moet hebben om hiervoor in aanmerking te komen. Maar de regeling is er. Want er zijn nu eenmaal mensen met wie u echt niet wilt ruilen en die echt buiten hun schuld niet tijdig aan een van de PE-plus examens konden deelnemen. Deze mensen mogen dan voor een door de AFM te bepalen periode ook na 1 januari 2017 doorgaan met adviseren.

Mooie regeling?
Een mooie regeling die recht doet aan de inzet van Loek Sliepen zult u zeggen. Tja dat lijkt zo. Maar het is niet zo. Neem het voorbeeld dat iemand in juni 2016 uitvalt. Daardoor kan hij in de laatste zes maanden die hem door de wetgever zijn gegeven zijn PE-plus hypotheken niet behalen. Hij doet, via de vergunninghouder voor wie hij werkt, een verzoek bij de AFM en na uitgebreid onderzoek en diepgaande afwegingen verleent de AFM aan zijn werkgever toestemming om hem tot 1 juni 2017 toch te laten adviseren in hypotheken. Ook al heeft hij zijn PE-plus hypotheken niet behaald.

Gezond
Op 1 februari 2017 is de collega weer helemaal gezond en vol energie. Wat denkt u dat hij gaat doen? Als een speer de PE-plus studie oppakken en examen doen. Toch? Mispoes. Want na 1 januari 2017 is er geen examen PE-plus meer. (We gaan nu Kafka volgen). De net herstelde man zal met het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening gaan bellen. Het antwoord dat hij zal krijgen is dat hij dikke pech heeft. Hij heeft geen PE-plus examen gedaan en dus moet hij opnieuw zijn hele initiële Wft opleiding hypotheken afleggen. De man kan boos worden. Maar iedereen wijst naar elkaar. Het CDFD naar de minister, de minister naar de AFM en de AFM naar de minister.

Dwaas
Dit is natuurlijk een dwaze situatie. Vraag je naar de reden, dan komen de partijen niet veel verder dan dat het voor de schrijnende gevallen niet lonend is om voor veel geld PE-examens actueel te houden. Dat begrijp ik. En als dat het enige argument is, dan heb ik ook de oplossing: laat de paar mensen om wie het gaat gewoon hun bekwaamheid aantonen door een mondeling examen al dan niet onder de titel Eerder Verworven Competentie. Dat kan en levert minimale lasten op.

Het probleem is dus eenvoudig op te lossen. Het zou beschaafd zijn indien het CDFD nu eens tijdig het initiatief neemt om dit punt gewoon te regelen. En daarmee te voorkomen dat we opnieuw de beschamende situatie krijgen dat mensen in hun meest kwetsbare momenten de samenleving moeten vragen compassie met hen te hebben.

Bron: amweb.nl

Secretariaat
De Wel 14-16 Postbus 44 3870 CA Hoevelaken Tel: 033-2580460 Fax: 033-2580340
secretariaat@piapensioen.nl